Search for Author, Title, Keyword
RESEARCH PAPER
Problems in assessing the durability of a selected vehicle component based on the accelerated proving ground test
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanics, Materials Science and Engineering, Wroclaw University of Science and Technology ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2019;21(4):592-598
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the analysis of the durability of elastic elements occurring in the special-purpose 4x4 off-road truck suspension using data obtained during an accelerated proving ground test conducted during off-road driving. The limitations in access to material data present at the stage of the initial selection of the component (lack of fatigue strength data) are indicated and an alternative analytical method for fatigue strength estimation is given. The differences in the obtained results and their most important sources are pointed out. A method for using a generalized durability index d as a parameter independent of the subassembly material data is also described. The indicator can be used to assess the influence of resultant loads (recorded) appearing during the vehicle operation in the determined road conditions on the durability of the subassembly under study and to associate their value with the type of the test road section.
 
REFERENCES (22)
1.
ASTM E739-10 - Standard practice for statistical analysis of linear or linearized stress-life (S‑N) and strain-life (ε-N) fatigue data. USA: ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015.
 
2.
Johannesson P, Speckert M. (editors) Guide to load analysis fo r durability in vehicle engineering. London: John Willey & Sons, 2014, https://doi.org/10.1002/978111....
 
3.
Hryciów Z, Krasoń W, Wysocki J. The experimental tests of the friction coefficient between the leaves of the multi-leaf spring considering a condition of the friction surfaces. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2018; 20(4): 682-688, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
4.
Kocańda S, Szala J. Podstawy obliczeń zmęczeniowych. Warszawa: PWN, 1991.
 
5.
Kosobudzki M. Metoda szacowania trwałości ustroju nośnego pojazdu wysokiej mobilności. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska, 2013.
 
6.
Kosobudzki M, Smolnicki T. Generalized vehicle durability index for different traffic conditions, AIP Conference Proceedings 2019; 2078:020017(1-6), https://doi.org/10.1063/1.5092....
 
7.
Kosobudzki M, Stanco M. The experimental identyfication of torsional angle on a load-carrying truck frame during static and dynamic tests. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2016; 18(2): 285-290, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
8.
Kosobudzki M. The use of acceleration signal in modeling process of loading an element of underframe of high mobility wheeled vehicle. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16(4): 595-599.
 
9.
Kukiełka L, Bartosik P, Szyc M. Optymalizacja procesu kulowania strumieniowego ze względu na naprężenia wynikowe, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBM PAN_Oddział w Poznaniu 2010; 30/1: 117-126.
 
10.
Lee Y-L, Pan J, Hathaway R, Barkey M. Fatigue testing and analysis. Theory and practice. Elsevier, 2005.
 
11.
MIL-STD_810G - Environmental engineering considerations and laboratory tests. USA: Department of Defense test method standard, 2008.
 
12.
NASA System Engineering Handbook. USA: NASA Headquarters, Washington, 2007.
 
13.
Nasiłowska B, Bogdanowicz Z, Brzeziński M, Mońka G, Zasada D. Wpływ kulowania na strukturę, mikrotwardość i naprężenia własne stali austenitycznej 1.4539. Biuletyn WAT 2015; 64/2: 103-110, https://doi.org/10.5604/123458....
 
14.
Norma Obronna NO-06-A101 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.
 
15.
Norma PN-90/S-47250 - Pojazdy samochodowe i przyczepy. Resory piórowe. Wymagania i badania.
 
16.
Reimpell J, Betzler J. Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ, 2008.
 
17.
Rusiński E, Koziołek S, Jamroziak K. Quality assurances metod for the design and manufacturing process of armoured vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2009; 43(3): 70-77.
 
18.
Spring design manual. AE-21. USA: SAE International, 1996.
 
19.
Stańco M, Iluk A. Numeryczno - doświadczalna analiza wytężenia resoru parabolicznego pojazdu ciężarowego. Materiały konferencyjne XVI Konferencji Naukowo - Technicznej TKI2016 - Techniki Komputerowe w Inżynierii, 18‑21.10.2016.
 
20.
Stańco M. Analysis of the influence of leaf geometry on stiffness and effort of the heavy-duty spring. In: Rusiński E, Pietrusiak D. (editors) Proceedings of the 14th International Scientific Conference - Computer Aided Engineering. Springer International Publishing, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
21.
Łagoda T, Macha E. Trwałość zmęczeniowa maszyn - laboratorium. Opole: Politechnika Opolska, 2005.
 
22.
www.tatratrucks.com/your-tatra-partner/tatra-testing-grounds/.
 
 
CITATIONS (8):
1.
Analysis of Experimental Results Regarding the Selection of Spring Elements in the Front Suspension of a Four-Axle Truck
Mariusz Stańco, Marcin Kowalczyk
Materials
 
2.
Method of reconstructing dynamic load characteristics for durability test of heavy semitrailer under different road conditions
Arkadiusz Czarnuch, Marek Stembalski, Tomasz Szydłowski, Damain Batory
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
3.
Numerical and experimental analysis of a front axis stabilizer bar
Mariusz Stańco, Marcin Kowalczyk, Paulina Działak
Materials Today: Proceedings
 
4.
Modelling in Engineering 2020: Applied Mechanics
Mariusz Kosobudzki
 
5.
Friction lining coefficient of the drive friction pulley
Krešák Krešák, Pavel Peterka, Ľubomír Ambriško, Martin Mantič
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
6.
Fatigue reliability analysis of the brake pads considering strength degradation
Nan Zhang, Guang-Jun Jiang, Dong-Wei Wu, Hong-Xia Chen, Jian-Xin Wu
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
 
7.
A Model-Based Approach for Setting the Initial Angle of the Drive Axles in a 4 × 4 High Mobility Wheeled Vehicle
Mariusz Kosobudzki, Pawel Zajac, Leszek Gardyński
Energies
 
8.
Cyclic stress accelerated life test method for mechatronic products
Yashun Wang, Jingwen Hu, Shufeng Zhang, Xun Chen
Quality and Reliability Engineering International
 
eISSN:2956-3860
ISSN:1507-2711
Journals System - logo
Scroll to top