Search for Author, Title, Keyword
RESEARCH PAPER
The assessment of acoustic effects of exploited road vehicles with the use of subjective features of sound
 
More details
Hide details
1
Faculty Organisation and Management Silesian University of Technology Roosevelta str. 26, 41-800 Zabrze, Poland
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2019;21(3):522-529
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article proposed an original way to assess the acoustic effects of road vehicles in the environment, with the use of selected methods of sound modeling and simulation. The taken solution presents a way of estimating the acoustic emission to the environment, from the exploited road vehicles, using subjective sound features. In ongoing studies, it is assumed to analyze and evaluate the sound features in the following order: source - propagation way - receiver. The distribution of these features in the time and frequency domains depends on generation, propagation and immission of acoustic energy, by the partial sources of the vehicle. The obtained information in the form of an acoustic signal can be represented by physical and subjective features of the sound. The undertaken research include the use of subjective features of sound in the assessment of acoustic effects of road vehicles exploited in the environment. The developed method was verified using modeling and simulation methods based on recorded acoustic signals in an urbanized environment.
 
REFERENCES (23)
1.
Batko W., Dąbrowski Z., Engel Z., Kiciński J., Weyna S. Nowoczesne badania procesów wibroakustycznych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, 2005.
 
2.
Calixto A., Pulsides A., Zannin P.H.T. Evaluation of transportation noise in urbanised areas a case study. Archives of Acoustics 2008; 33(2): 185-199.
 
3.
Dąbrowski Z. Jednoczesna analiza hałasu i drgań maszyn w zadaniu cichobieżności i diagnostyce wibroakustycznej. Monografia: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej pod red. D. Mleczko i A. Ozga, 2016.
 
4.
Directive 2002/49/Ec of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental Noise, Official Journal of the European Communities - 18.07.2002.
 
5.
Gardziejczyk W. Wpływ technologii wykonania i tekstury nawierzchni drogowych na hałas pojazdów samochodowych. Politechnika Białostocka. Rozprawy naukowe Nr 121, 2005.
 
6.
Genuit K. Fiebig A. Psychoacoustics and its Benefit for the Soundscape Approach., Acta Acustica, 2006; 92: 1-7.
 
7.
Gola A. Reliability analysis of reconfigurable manufacturing system structures using computer simulation methods, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2019; 21(1): 90-102, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
8.
Gołębiewski R. Prognozowanie hałasu samochodowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria akustyka nr 18. Poznań 2014.
 
9.
Jasiulewicz-Kaczmarek M, Żywica P. The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2018; 20 (4): 650-661, https://doiorg/10.17531/ein.20....
 
10.
Kaczmarska-Kozłowska A, Mikulski W, Pleban D, Kozłowski E, Radosz J. Zagrożenie hałasem niskoczęstotliwościowym kierowców środków transportu drogowego, CIOP, 2010.
 
11.
Kłaczyński M, Wszołek T, Batko W. Rozpoznawanie wybranych źródeł hałasu komunikacyjnego w monitoringu klimatu akustycznego. 58 Otwarte Seminarium z Akustyki, Gdańsk-Jurata 2011; 347-352.
 
12.
Kosicka E, Kozłowski E, Mazurkiewicz D. The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2015; 17 (4): 604-609, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
13.
Loska A. Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2017; 19 (2): 268-278, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
14.
Loska A, Paszkowski W. SmartMaintenance - The Concept of Supporting the Exploitation Decision-Making Process in the Selected Technical Network System. In: Burduk A, Mazurkiewicz D. (eds) Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing 2017; 637: 64-73, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
15.
Ozimek E. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 
16.
Paszkowski W, Kotus J, Poremski T, Kostek B. Evaluation of sound quality features on environmental noise effects - a case study applied to road traffic noise. Metrology and Measurement Systems 2018; 25 (3): 517-531. htpps://doi.org/10.24425/123901.
 
17.
Paszkowski W, Loska A. The Use of Neural Network Model in the Assessment of Annoyance of the Industrial Noise Sources. In: Burduk A, Mazurkiewicz D. (eds) Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM. Advances in Intelligent Systems and Computing 2017; 637: 428-439. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
18.
Paszkowski W., Sobiech K. The modeling of the acoustic condition of urban environment using noise annoyance assessment. Environmental Modeling &Assessment 2018: 1-12, https://doi.org/10.1007/s10666....
 
19.
Preis A, Kaczmarek T. Annoyance of time-varying Road-traffic noise. Archives of Acoustics 2010; 35(3): 383-393, https://doi.org/10.2478/v10168....
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz.U. z 8 października 2012, poz. 1109).
 
21.
Sottek R, Krebber W. and Genuit K. Simulation of vehicle exterior noise. Inter-noise 2001.
 
22.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U.2017 poz. 519.
 
23.
Zwicker E, Fastl H. Psychoacoustics: Facts and Models, Springer Berlin Heidelberg; Auflage, 2007; 3rd ed.
 
 
CITATIONS (5):
1.
Internal combustion engine diagnostics using statistically processed Wiebe function
Jan Famfulik, Michal Richtar, Jakub Smiraus, Petra Muckova, Branislav Sarkan, Pavel Dresler
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
2.
Geometric approach to machine exploitation efficiency: modelling and assessment
Andrzej Loska, Waldemar Paszkowski
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
3.
Innovative application of quality methods in the homogeneity assessment of the F-16 aircraft group in terms of generated noise
Agnieszka Misztal, Grzegorz Szymanski, Wojciech Misztal, Pawel Komorski
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
4.
Modeling of vibroacoustic phenomena using the method of parameterizing the audio signal
Waldemar Paszkowski
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
 
5.
Advances in Manufacturing IV
Waldemar Paszkowski, Andrzej Loska, Robert Waszkowski
 
eISSN:2956-3860
ISSN:1507-2711
Journals System - logo
Scroll to top