Search for Author, Title, Keyword
RESEARCH PAPER
Modeling of vibroacoustic phenomena using the method of parameterizing the audio signal
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology Faculty of Organization and Management ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze, Poland
 
 
Publication date: 2020-09-30
 
 
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2020;22(3):501-507
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article proposes an original way of modeling vibroacoustic phenomena of exploited machines/devices using the method of audio parameterization. This method extends the current approach to this type of research and consists in taking into account the psychoacoustic effects associated with the emission of vibroacoustic energy. The proposed solution is based on the determination of mel-cepstral coefficients of the examined signal and its classification, due to the impact of noise. It was presented verification of the method on the example of studies on the impact of road noise sources.
 
REFERENCES (26)
1.
Batko W, Dąbrowski Z, Engel Z, Kiciński J, Weyna S. Nowoczesne badania procesów wibroakustycznych. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, 2005.
 
2.
Cempel Cz. Wibroakustyka stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 
3.
Daniewski K, Kosicka E, Mazurkiewicz D. Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions. Management and Production Engineering Review 2018; 9(2): 20-25.
 
4.
Directive 2002/49/Ec of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental Noise. Official Journal of the European Communities - 18.07.2002.
 
5.
Engel Z, Piechowicz J, Pleban D, Strychniewicz L. Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Poradnik. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2005.
 
6.
Engel Z, Zawieska Wiktor M. Hałas i drgania w procesach pracy. Źródła, ocena, zagrożenia. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2010.
 
7.
Gauchev T, Fakotakis N, Kokkinakis G. Comparative evaluation of various mfcc implementations on the speaker verification tasks. Proc. of the SPECOM 2005: 191-194.
 
8.
Genuit K. Fiebig A. Psychoacoustics and its benefit for the soundscape approach. Acta Acustica 2006; 92: 1-7.
 
9.
Gola A. Reliability analysis of reconfigurable manufacturing system structures using computer simulation methods. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2019; 21(1): 90-102, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
10.
Jasiulewicz-Kaczmarek M., Zywica P.: The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2018; 20(4): 650-661, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
11.
Kosicka E, Kozłowski E, Mazurkiewicz D. The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2015; 17(4): 604-609, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
12.
Licklider JCR. Correlates of the auditory stimulus. [w:] Handbook of Experimental Psychology (red. Stevens S.S.). New York: Wiley, 1966.
 
13.
Loska A, Moczulski W, Wyczółkowski R, Dąbrowski A. Integrated system of control and management of exploitation of water supply system. Diagnostyka 2016; 17(1): 65-74.
 
14.
Loska A. Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools. Management Systems in Production Engineering 2015; 2(18): 98-104.
 
15.
Makarewicz R. Dźwięk w środowisku. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1994.
 
16.
Ozimek E, Kocinski J, Kutzner D. et al. Speech intelligibility for different spatial configurations target speech and competing noise source in a horizontal and median plane. Speech Communication. 2013; (10): 1021-1032, https://doi.org/10.1016/j.spec....
 
17.
Paszkowski W. The assessment of acoustic effects of exploited road vehicles with the use of subjective features of sound. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2019; 21(3): 522-529, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
18.
Paszkowski W, Kotus J, Poremski T, Kostek B. Evaluation of sound quality features on environmental noise effects - a case study applied to road traffic noise. Metrology and Measurement Systems 2018; 25(3): 517-531.
 
19.
Paszkowski W, Sobiech M. The modeling of the acoustic condition of urban environment using noise annoyance assessment. Environmental Modeling & Assessment 2019; 24: 319-330, https://doi.org/10.1007/s10666....
 
20.
Raimbault M, Lavandier C, Berengier M. Ambient sound assessments in or urban environments: fi eld studies in two French cities. Appl. Acoust. 2003; 64: 1341-1256, https://doi.org/10.1016/S0003-....
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz.U. z 8 października 2012, poz. 1109).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody,Dz.U.2014, poz. 1542.
 
23.
Rudno-Rudzińska B. Modelowanie emisji i propagacji dźwięku do prognozowania klimatu akustycznego środowiska zurbanizowanego. Prace naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Nr 75. Monografie nr 39. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1994.
 
24.
Schomer PD. Criteria for assessment of noise annoyance. Noise Control Eng. J. 2005; 53(4): 132-144, https://doi.org/10.3397/1.2839....
 
25.
Zieliński T. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2007.
 
26.
Zieliński T.P, Korohoda P, Rumian R. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014.
 
 
CITATIONS (4):
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
eISSN:2956-3860
ISSN:1507-2711
Journals System - logo
Scroll to top