Search for Author, Title, Keyword
RESEARCH PAPER
Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology Institute of Rail Vehicles al. Jana Pawla II 37, 31-864 Cracow, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology Faculty of Mechanical Engineering and Robotics al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland
 
 
Publication date: 2018-06-30
 
 
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2018;20(2):278-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Apart from reliability evaluation, the methodology of network systems reliability assessment presented in the article enables the design of modernisation of such systems targeted mainly at ensuring their required reliability. In practice the methodology can be applied for various network systems, e.g. computer, power, gas, water distribution, telecommunications and transport networks. A reliability analysis of a transport network in urban public transport is presented. Calculations were performed for selected criteria of network availability which actually conditions the quality of transport services provided. The basic calculation tool used was the factoring algorithm that enabled the assessment of the impact of individual connections failure (in particular those caused by physical factors) on the reliability of the whole network. The feasibility of modernisation of the network analysed is discussed and the results are presented in diagrams.
 
REFERENCES (33)
1.
Borowiecki R, Kaczmarek J, Magiera J, Młynarski S. Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004.
 
2.
Brons M, Nijkamp P, Pels E, Rietveld R. Efficiency of urban public transit: A meta analysis. Transportation 2005; 32: 1-21, https://doi.org/10.1007/s11116....
 
3.
Bryniarska Z. Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie. Transport miejski i regionalny 2017; 11: 5-9.
 
4.
Carlier J, Lucet C. A decomposition algorithm for network reliability evaluation. Discrete Applied Mathematics 1996; 65: 141-156, https://doi.org/10.1016/0166-2....
 
5.
Cats O, Koppenol GJ, Warnier M. Robustness assessment of link capacity reduction for complex networks: Application for public transport systems. Reliability Engineering and System Safety 2017; 167, https://doi.org/10.1016/j.ress....
 
6.
Crainic TG, Ricciardi N, Storchi G. Models for Evaluating and Planning City Logistics Systems. Transportation Science 2009; 43(4): 432-454, https://doi.org/10.1287/trsc.1....
 
7.
Heinrich M, Lenkiewicz W. Erhöhung und Auswertung des Zuverlässigkeitsniveaus von tribologischenPaarungenimZeitraum der AnfangsnutzungeineseinzelnenObjekts. Tribologie und Schmierungstechnik 2002, 3.
 
8.
Heinrich M. Badania eksploatacyjne jednostkowych złożonych obiektów technicznych w celu podniesienia ich niezawodności konstrukcyjnej. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1993; 1-2 (93-94): 125-133.
 
9.
Holmgren J. The efficiency of public transport operations - An evaluation using stochastic frontier analysis. Research in Transportation Economics 2013; 39 (1): 50-57, https://doi.org/10.1016/j.retr....
 
10.
Jan R-H. Design of reliable networks. Computers & Operations Research 1993; 20: 25-34, https://doi.org/10.1016/0305-0....
 
11.
Jong GDe, Cheung F. Stochastic frontier models for public transport. Meersman H, van de Voorde E, Winkelmans W eds. World Transport Research: Selected Proceedings of the 8th World Conference on Transport Research. Transport Modes and Systems. New York: Pergamon, 1999; 1: 373-386.
 
12.
Karpiński J, Korczak E. Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych. Omnitech Press, 1990.
 
13.
Koide T, Shinmori S, Ishii H. Topological optimization with a network reliability constraint. Discrete Applied Mathematics 2001; 115: 135-149, https://doi.org/10.1016/S0166-....
 
14.
Levaggi R. Parametric and non-parametric approach to efficiency: The case of urban transport in Italy. StudiEconomici 1994; 49: 67-88.
 
15.
Lucet C, Manouvrier J-F. Exact methods to compute network reliability, in Statistical and Probabilistic Models in Reliability. Ionescu DC and Limnios N eds. Boston: Birkhauser, 1999: 279-294, https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
16.
Malasek J. Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego. Transport miejski i regionalny 2017; 9: 26-32.
 
17.
Młynarski S. Niezawodność strukturalna w systemach logistycznych ratownictwa. Logistyka [CD] 2014; 4: 871-880.
 
18.
Nolan JF. Determinants of productive efficiency in urban transit. Logistics and Transportation Review 1996; 32: 319-342.
 
19.
Oprzędkiewicz J, Młynarski S. Problems of economic safety and intelligence system and reliability of global systems. In Enterprises in the face of 21st century challenges. Development - management - entrepreneurship. Borowiecki R & Jaki A eds. Cracow: Cracow University of Economics, 2008: 307-315.
 
20.
Oprzędkiewicz J. Komputerowa metoda oceny niezawodności systemów technicznych. Lublin: LTN, 1997.
 
21.
Page LB, Perry JE. A practical implementation of the factoring theorem for network reliability. IEEE Transactions on Reliability 1988; 37: 259-267, https://doi.org/10.1109/24.375....
 
22.
Paszkowski J, Kucharski R. Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym. Transport miejski i regionalny 2017; 10: 5-11.
 
23.
Pilch R, Szybka J. Koncepcja zastosowania algorytmu faktoryzacji do oceny niezawodności ciągów komunikacyjnych - Application of factoring algorithms for estimation of road network reliability. Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems 2007; 2: 129-136.
 
24.
Pilch R. Factorisation algorithm-based metod used for the calculation of network system's reliability - Metodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn - Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 2011; 4 (168): 45-57.
 
25.
Pilch R. Reliability evaluation of networks with imperfect and repairable links and nodes. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2017; 19 (1): 19-25, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
26.
Ramirez-Marquez JE, Rocco CM. All-terminal network reliability optimization via probabilistic solution discovery. Reliability Engineering and System Safety 2008; 93: 1689-1697, https://doi.org/10.1016/j.ress....
 
27.
Rymarz J, Niewczas A, Krzyżak A. Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 373-378, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
28.
Smalko Z. Modelowanie eksploatacyjnych systemów transportowych. Radom: ITE, 1996.
 
29.
Smolnik M. A conception of modernising LEMACH designing methods using TRIZ instruments. Souchkov V, Kässi T. eds. TRIZfest-2014. Theories and applications. The 10th international conference: September 4-6, 2014, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. noxville: International TRIZ Association - MATRIZ, 2014.
 
30.
Smolnik M. Koncepcja systemu informacyjnego wspomagającego kierowanie eksploatacją złożonych odnawialnych obiektów technicznych. Logistyka 2015; 5: 1307-1312.
 
31.
Wiśniewski P. Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim. Transport miejski i regionalny 2017; 11: 10-16.
 
32.
Wood RK. Factoring algorithms for computing K-terminal network reliability. IEEE Transactions on Reliability 1986; 35 (3): 269-278, https://doi.org/10.1109/TR.198....
 
33.
Zamojski W. Niezawodność i eksploatacja systemów. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1981.
 
 
CITATIONS (10):
1.
A Simulation Model for Regenerated Objects with Multiparameter Evaluation of Technical Condition Reliability Estimation
Stanisław Młynarski, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik, Jan Szybka, Grzegorz Wiązania
Journal of KONBiN
 
2.
Logistic regression in modeling and assessment of transport services
Anna Borucka
Open Engineering
 
3.
Modernisation of LEMACH 6 Design-Research Method as a Reliability Engineering Tool
Łucja Kuraś, Maksymilian Smolnik
Journal of KONBiN
 
4.
Selected Issues Associated with the Operational and Power Supply Reliability of Fire Alarm Systems
Tomasz Klimczak, Jacek Paś, Stanisław Duer, Adam Rosiński, Patryk Wetoszka, Kamil Białek, Michał Mazur
Energies
 
5.
Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning
Paulius Skačkauska, Edgar Sokolovskij
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
6.
Dynamic Railway Derailment Risk Analysis with Text-Data-Based Bayesian Network
Liu Yang, Keping Li, Guozheng Song, Faisal Khan
Applied Sciences
 
7.
Analysis of the impact of transport accessibility on the cost of housing on the example of the city of Irkutsk
Maksim Sharov, Vladimirovich Vitaliy
MATEC Web of Conferences
 
8.
Application of the logistic regression for determining transition probability matrix of operating states in the transport systems
Edward Kozłowski, Anna Borucka, Andrzej Świderski
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
 
9.
An aggregate criterion for selecting a distribution for times to failure of components of rail vehicles
Jarosław Selech, Karol Andrzejczak
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
 
10.
Application of Logistic Regression to Analyze The Economic Efficiency of Vehicle Operation in Terms of the Financial Security of Enterprises
Malgorzata Grzelak, Paulina Owczarek, Ramona-Monica Stoica, Daniela Voicu, Radu Vilău
Logistics
 
eISSN:2956-3860
ISSN:1507-2711
Journals System - logo
Scroll to top