Search for Author, Title, Keyword
RESEARCH PAPER
Analytical model coefficient of friction (COF ) of rail disc brake on the basis of multi-phase stationary tests
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Combustion Engines and Transport Poznan University of Technology ul. Piotrowo, 60-965 Poznań, Polska
 
 
Publication date: 2018-03-31
 
 
Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2018;20(1):57-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Similarly to road vehicles, a disc brake remains the main friction brake in rail vehicles. Due to the increasing train speeds, a disc brake has already replaced the traditional clasp brake that is however, still used in cargo trains. In the process of long-term operation of the brake pad-brake disc friction pair, the parameters of the braking process such as the curve of the coefficient of friction are changed, which extends the braking distance. The paper presents the results of several years of investigations on the railway disc brake in different wear conditions in the aspect of the requirements set by the UIC (International Union of Railways) related to the brake pads approval for use.
 
REFERENCES (57)
1.
Abbasi S, Teimourimanesh S, Vernersson T, Sellgren U, Olofsson U, Lundén R. Temperature and thermoelastic instability at tread braking using cast iron friction material. Wear 2014; 314: 171-180, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
2.
Al-Bender F, Lampaert V, Swevers J. The generalized Maxwell-Slip Model: A novel model for friction simulation and compensation. IEEE Transactions on Automatic Control 2005; 50(11): 1883-1887, https://doi.org/10.1109/TAC.20....
 
3.
Aranganathan N, Jayashree B. Development of copper-free eco-friendly brake-friction material using novel ingredients. Wear 2016; 352-353: 79-91, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
4.
Awrejcewicz J, Grzelczyk D, Pyryev Y. A novel friction modeling and its impact on differential equations computation and Lyapunov exponents estimation, Vibromechanika. Journal of Vibroengineering 2008; 10(4): 475-482.
 
5.
Bagnoli F, Dolce F, Bernabei M. Thermal fatigue cracks of fire fighting vehicles gray iron brake disc. Engineering Failure Analysis 2009; 16: 152-163, https://doi.org/10.1016/j.engf....
 
6.
Baranowski P, Damaziak K, Małachowski J. Brake system studies using numerical methods. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15(4): 337–342.
 
7.
Baranowski P, Damaziak K, Małachowski J Sergienko V.P. Bukharov S N. Modeling of Abrasive Wear by the Meshless Smoothed Particle Hydrodynamics Method. Journal of Friction and Wear 2016; 37(1): 94–99, https://doi.org/10.3103/S10683....
 
8.
Basic ADAMS Full Simulation Training Guide, http://support.mscsoftware.com.
 
9.
Belhocine A, Bouchetara M. Thermomechanical modelling of dry contacts in automotive disc brake. International Journal of Thermal Sciences 2012; 60: 161-170, https://doi.org/10.1016/j.ijth....
 
10.
Betancourt S J, Cruz A. Friction and wear in sliding contact of cast iron against phenolic resin composites reinforced with carbonaceous fibres from plantain fibre bundles. Lubrication Science 2013; 25: 163-172, https://doi.org/10.1002/ls.118....
 
11.
Chichinadze A V. Theoretical and practical problems of thermal dynamics and simulation of the friction and wear of tribocouples. Journal of Friction and Wear 2009; 30: 199–215, https://doi.org/10.3103/S10683....
 
12.
Canadus de Wit C, Olson H, Åström K J, Lischinsky P. A new model for control of systems with friction. IEEE Transactions on Automatic Control 1995; 40(3): 419-425, https://doi.org/10.1109/9.3760....
 
13.
Collignon M, Regheere G, Cristol A.L, Desplanques Y, Balloy D. Braking performance and influence of microstructure of advanced cast irons for heavy goods vehicle brake discs. Journal of Engineering Tribology 2013; 227(8): 930-940, https://doi.org/10.1177/135065....
 
14.
Crăciun A. Evolution of materials for motor vehicles brake discs, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara. International Jurnal of Engineering 2015; 13(3): 149-154.
 
15.
Dokumentacja Systemu Utrzymania – czteroosiowy piętrowy wagon pasażerski 2 klasy typu DBme serii Bmnopux nr DSU-DBme 0130-1. Przewozy Regionalne spółka z o. o. Warszawa 2010; 12: 70-76.
 
16.
Gajek L, Kałuszka M. Wnioskowanie statystyczne – modele i metody. WNT, Warszawa 2000: 90-95.
 
17.
Głowacz A, Głowacz W, Glowacz Z, Kozik J. Early fault diagnosis of bearing and stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signals, Measurement 2018; 113: 1-9, https://doi.org/10.1016/j.meas....
 
18.
Głowacz A, Głowacz Z. Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signals. Applied Acoustics Part A 2017; 117: 20-27, https://doi.org/10.1016/j.apac....
 
19.
Gruszewski M. Wybrane zagadnienia eksploatacji hamulca tarczowego. Technika transport szynowego 1995; 6-7: 84-86.
 
20.
Grzes P, Oliferuk W, Adamowicz A, Kochanowski K, Wasilewski P, Yevtushenko A.A. The numerical-experimental scheme for the analysis of temperature field in a pad-disc braking system of a railway vehicle at single braking. International Communications in Heat and Mass Transfer 2016; 75: 1-6, https://doi.org/10.1016/j.iche....
 
21.
Kikuuwe R, Takesue N, Sano A, Mochiyama H, Fujimoto H. Fixed-step friction somulation: from classical Coulomb model to modern continuous models. Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2005: 3910-3917.
 
22.
Kamiński Z, Kulikowski K. Determination of the functional and service characteristics of the pneumatic system of an agricultural tractor with mechanical brakes using simulation methods. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17(3): 355–364, https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
23.
Kasem H, Brunel J.F, Dufrénoy P, Siroux M, Desmet B. Thermal levels and subsurface damage induced by the occurrence of hot spots during high-energy braking. Wear 2011; 270: 355-364, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
24.
Kinkaid N.M, O'Reilly O.M, Papadopoulos P. Automotive disc brake squeal. Journal of sound and vibration 2003; 267: 105-166. https://doi.org/10.1016/S0022-....
 
25.
KNORR-BREMSE Brake Disc and Pads. Application freight cars, high-speed train, light rail vehicles, locomotives, metros, passenger coaches, regional and commuter trains. P-1264-EN. 2014; 9:1-4.
 
26.
Kodeks UIC 541–3. Hamulec–Hamulec tarczowy i jego zastosowanie. Warunki dopuszczenia okładzin hamulcowych. Wydanie 7, czerwiec 2010: 10-24.
 
27.
KOMISJA Decyzja komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu tabor kolejowy – wagony towarowe transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 2006/861/WE, Załącznik I, podpunkt I.9: 242-243.
 
28.
Krysicki W, Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007: 412-426.
 
29.
Kumar M, Boidin X, Desplanques Y, Bijwe J. Influence of various metallic fillers in friction materials on hot-spot appearance during stop braking. Wear 2011; 270: 371-381, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
30.
Lampaert V, Swevers J, Al-Bender F. Modyfication of the Leuven integrated friction model structure. IEEE Transactions on Automatic Control 2002; 47(4): 683-687, https://doi.org/10.1109/9.9950....
 
31.
Lang A.M, Smales H. An approach to the solution of disc brake vibration problems, in: Braking of Road Vehicles. Automobile Division of the Institution of Mechanical Engineers, Mechanical Engineering Publications Limited, Suffolk, England 1993: 223-231.
 
32.
Leszek W. Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2006: 142-153.
 
33.
Li Z, Han J, Yang Z, Li W. Analyzing the mechanisms of thermal fatigue and phase change of steel used in brake discs. Engineering Failure Analysis 2015; 57: 202-218, https://doi.org/10.1016/j.engf....
 
34.
Liang J, Fillmore S, Ma O. An extended bristle friction force model with experimental validation. Mechanism and Machine Theory 2012; 56, 2012: 123-137.
 
35.
Mańczak K. Technika planowania eksperymentu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976: 76-84.
 
36.
Meierhofer A, Hardwick C, Lewis R, Six K, Dietmaier P. Third body layer-expermental results and a model describing its influence on the traction coefficient. Wear 2014; 314: 148-154, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
37.
Müller M, Ostermeyer G.P. A cellular automaton model to describe the three dimensional friction and wear mechanism of brake systems. Wear 2007; 263: 1175–1188, https://doi.org/10.1016/j.wear....
 
38.
Nosal S, Orłowski T. Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości ciernych materiałów hamulcowych. Tribologia 2009; 2: 119-126.
 
39.
Nosal S, Orłowski T. Wpływ rodzaju użytego grafitu I koksu naftowego na właściwości tarciowo-zużyciowe materiałów ciernych. Tribologia 2010; 2: 85-93.
 
40.
Padthe A. K, Oh J, Bernstein D S. On the LuGre model and friction-induced hysteresis. Proceedings of the 2006 American Control Conference, Minneapolis, Minnesota, USA 2006: 3247-3252, https://doi.org/10.1109/ACC.20....
 
41.
Panier S, Dufrénoy P, Weichert D. An experimental investigation of hot spots in railway disc brakes. Wear 2004; 256: 764-773, https://doi.org/10.1016/S0043-....
 
42.
Peveca M, Oder G, Potrč I, Šraml M. Elevated temperature low cycle fatigue of grey cast iron used for automotive brake discs. Engineering Failure Analysis, 2014; 42: 221-230, https://doi.org/10.1016/j.engf....
 
43.
Polska Norma PN-EN 14531-1, Kolejnictwo – Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego – Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów. Warszawa luty 2016: 11-19.
 
44.
Polska Norma PN-EN 14535-1, Kolejnictwo – tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych – Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości, Warszawa 2006: 22-23.
 
45.
Polska Norma PN-EN 14535-3 Kolejnictwo – Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych – Część 3: Tarcze hamulcowe, właściwości tarczy i pary ciernej, klasyfikacja. Warszawa luty 2016: 12-16.
 
46.
Rail Consult Gesellschaft für Verkehrsberatung mbH, Wagon osobowy Z1 02 – układ jezdny–tom2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa: 46-59.
 
47.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor- wagony towarowe systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE: 17-18.
 
48.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski systemu kolei w Unii Europejskiej, Dodatek J Nr indeksu 24: 272-274, 388-389.
 
49.
Saumweber E. Auslegung und Leistungsgrenzen von Scheibenbremsen. ZEV-Glasses Annalen 1988; 112(4): 139-143.
 
50.
Szymanski G M, Josko M, Tomaszewski F, Filipiak R. Application of time-frequency analysis to the evaluation of the condition of car suspension. Mechanical System and Signal Processing 2015; 58-59: 298-308, https://doi.org/10.1016/j.ymss....
 
51.
Szymanski G M, Josko M, Tomaszewski F. Diagnostics of automatic compensators of valve clearance in combustion engine with the use of vibration signal. Mechanical System and Signal Processing 2016; 68-69: 479-490, https://doi.org/10.1016/j.ymss....
 
52.
Ścieszka S.F. Hamulce cierne. Zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i tribologiczne. Wydawnictwo Gliwice-Radom 1998: 11-19.
 
53.
UNITED NATIONS Regulation No. 90, Addendum 89: Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies, drum brake linings and discs and drums for power-driven vehicles and their trailers. E/ECE/324/Rev.1/Add.89/Rev.3-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.89/Rev.3, 17 February 2012: 17-21.
 
55.
Wojewoda J, Stefański A, Wiercigroch M, Kapitaniak T. Hysteretic effects in dry friction: modelling and experimental studies. Philosophical Transactions of the Royal Society A 2008: 366: 753-757, https://doi.org/10.1098/rsta.2....
 
56.
Wu S C, Zhang S Q, Xu Z W. Thermal crack growth-based fatigue life prediction due to braking for a high-speed railway brake disc. International Journal of Fatigue. 2016; 87: 359-369, https://doi.org/10.1016/j.ijfa....
 
57.
Wirth X., Improving the Performance of Disc Brakes on High-speed Rail Vehicles with a Novel Types of Brake Pad: Isobar. RTR 1998; 1: 24-29.
 
 
CITATIONS (13):
1.
Fatigue life prediction of brake discs for high-speed trains via thermal stress
Jiao Luo, Jiazhi Liu, Ziyun You, Xintian Liu
Science Progress
 
2.
Modeling the Depth of Surface Cracks in Brake Disc
Wojciech Sawczuk, Mateusz Jüngst, Dariusz Ulbrich, Jakub Kowalczyk
Materials
 
3.
Modeling the Average and Instantaneous Friction Coefficient of a Disc Brake on the Basis of Bench Tests
Wojciech Sawczuk, Armando Cañás, Dariusz Ulbrich, Jakub Kowalczyk
Materials
 
4.
Research progress of temperature field calculation of disc brake braking interface based on numerical analysis
Dahan Li, Songquan Wang, Xingxing Fang, Yongbo Guo, Ningning Hu, Dekun Zhang
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering
 
5.
Multiobjective optimization of internal and surface structure of high-speed and heavy-duty brake disc
Jian Yin, Qiang Hao, Yu Liu, Shengfang Zhang, Zhihua Sha
Advances in Mechanical Engineering
 
6.
Effects of oil pocket shape and density on friction in reciprocating sliding
Slawomir Wos, Waldemar Koszela, Andrzej Dzierwa, Rafal Reizer, Pawel Pawlus
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
 
7.
Numerical Model of the Railway Brake Disk for the Temperature and Axial Thermal Stress Analyses
Yusuf Cati, der aus, Mesut Düzgün
Journal of Thermal Science and Engineering Applications
 
8.
Assessment of the Influence of Selected Factors on the Wear of Braking System Components as an Element of Reliability of Means of Transport
Anna Borucka
2019 4th International Conference on Intelligent Transportation Engineering (ICITE)
 
9.
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE COEFFICIENT OF FRICTION ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF A DISC BRAKE DURING THE BRAKING PROCESS
Piotr Sokolski, Justyna Sokolska
Tribologia
 
10.
Optimal reliable design of brake disk using a Kriging surrogate model
Khalil Dammak, Ahmad Baklouti, Hami El
Mechanics of Advanced Materials and Structures
 
11.
Thermal imaging of the wheel-rail interface
Bartosz Firlik, Tomasz Staśkiewicz, Marcin Słowiński
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit
 
12.
A Practical Deceleration Control Method, Prototype Implementation and Test Verification for Rail Vehicles
Tianhe Ma, Chun Tian, Mengling Wu, Jiajun Zhou, Yinhu Liu
Actuators
 
13.
Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering
Justyna Sokolska, Piotr Sokolski
 
eISSN:2956-3860
ISSN:1507-2711
Journals System - logo
Scroll to top