ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Vitaly LEVASHENKO

Failure Analysis of Series and Parallel Multi-State System

The reliability of the Multi-State System is investigated by Dynamic Reliability Indices in this paper. These indices estimate influence upon the Multi-State System reliability by the state of a system component. Structure function and mathematical tools of Multiple-Valued Logic calculate them. Dynamic Reliability Indices for failure of parallel and series systems are examined in detail.

Zastosowanie logicznego rachunku różniczkowego oraz binarnego diagramu decyzyjnego w analizie ważności

Ocena gotowości systemu, analiza czułości, miary ważności oraz optymalna konstrukcja to istotne zagadnienia, które stały się obiektem badań z zakresu inżynierii niezawodności. Istnieją różne podejścia matematyczne do owych problemów. Jednym z nich jest podejście oparte na funkcji struktury. Funkcja struktury umożliwia analizę systemów o wszelkim stopniu złożoności. Jednakże, w przypadku sieci o dużej skali, złożoność obliczeniowa metod opartych na funkcji struktury sprawia, że metody te są czasochłonne. W przedstawionej pracy proponujemy wykorzystanie dwóch metod matematycznych analizy ważności. Pierwszą z nich jest bezpośrednia cząstkowa pochodna boole'owska, w kategoriach której opracowano nowe równania do obliczania miar ważności. Drugą jest binarny diagram decyzyjny, który wspiera efektywną manipulację na wyrażeniach algebry Boole'a. W artykule zaproponowano dwa algorytmy służące do obliczania bezpośredniej cząstkowej pochodnej boole'owskiej w oparciu o binarny diagram decyzyjny funkcji struktury. Wyniki eksperymentów wykazują skuteczność nowo opracowanych algorytmów w obliczaniu bezpośredniej cząstkowej pochodnej boole'owskiej oraz miar ważności.

Application of logical differential calculus and binary decision diagramin importance analysis

System availability evaluation includes different aspects of system behaviour and one of them is the importance analysis. This analysis supposes the estimation of system component influence to system availability. There are different mathematical approaches to the development of this analysis. The structure function based approach is one of them. In this case system is presented in form of structure function that is defined the correlation of system availability and its components states. Structure function enables one to represent mathematically a system of any complexity. But computational complexity of structure function based methods is time consuming for large-scale system. Decision of this problem for the calculation of importance measures can be realized based on application of two mathematical approaches. One of them is Direct Partial Boolean Derivative. New equations for calculating the importance measures are obtained in terms of these derivatives. Other approach is Binary Decision Diagram (BDD), which supports efficient manipulation of Boolean algebra. In this paper new algorithms for calculating of importance measures by Direct Partial Boolean Derivative based on BDD are proposed. The experimental results of comparison these algorithms with other show the efficiency of new algorithms for calculating Direct Partial Boolean Derivative and importance measures.