ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Marko Čepin

Ocena współczynników ważności elektrowni w ramach oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego

Celem artykułu jest opracowanie współczynników ważności niezawodności, pozwalających identyfikować elektrownie, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do zwiększenia lub zmniejszenia niezawodności systemu elektroenergetycznego. Opracowano dwie grupy takich współczynników: jedne – służące do identyfikacji elektrowni, które przy zwiększonej gotowości mogą znacznie zwiększać niezawodność systemu elektroenergetycznego, i drugie – do identyfikacji tych elektrowni, których zmniejszona gotowość może znacznie zmniejszać niezawodność sieci elektroenergetycznej. Jako studium przypadku rozważano przykład regionalnego systemu elektroenergetycznego. Wyniki pozwalają na wskazanie elektrowni, które są bardziej podatne na zwiększenie oczekiwanego czasu deficytu mocy (niepokrycia zapotrzebowania), a tym samym mogą bardziej przyczyniać się do zmniejszenia niezawodności systemu elektroenergetycznego, w przypadku spadku ich gotowości. Podobnie, uzyskane wyniki pozwalają ustalić, dla których elektrowni prawdopodobieństwo zmniejszenia oczekiwanego czasu deficytu mocy jest większe, a tym samym, które elektrownie mogą bardziej przyczyniać się do zwiększenia niezawodności systemu elektroenergetycznego, gdy zwiększy się ich gotowość. Listy współczynników ważności mogą służyć jako punkt odniesienia dla działań planistycznych, a także jako podstawa dla operatora systemu elektroenergetycznego do nagradzania poprawy gotowości elektrowni lub penalizacji jej spadku.

Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation

The objective of the paper is to develop the reliability importance factors which could identify the plants, which more or less contribute to the increased or decreased power system reliability. One group of importance factors could identify the plants, which with their increased availability would notably increase the power system reliability The other group of the importance factors could identify the plants, which with their reduced availability would notably reduce the power system reliability. The importance factors have been developed. An example of regional power system was considered for the case study. The results identify the power plants which are more susceptible to increase of the loss of load expectation and thus to decreasing of the power system reliability, if their availability is reduced. Similarly, the results identify the power plants which are more susceptible to decreasing of the loss of load expectation and thus to increase of the power system reliability, if their availability is increased. The lists of important factors can serve as a standpoint for inclusion of the power system reliability role within the power system to the planning activities. The lists of importance factors can represent the standpoint for the power system operator to reward the improvement of the power plant availability or to penalize the reduced power plant availability.