ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Lukasz Kaczmarek

Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna zespołu bębna wciągarki wypełnionego pianką poliuretanową

W artykule przedstawiono badania dynamicznych właściwości zespołu bębna wciągarki służącej do podnoszenia scenografii teatralnej. Problem nadmiernego hałasu i drgań wciągarki podczas podnoszenia elementów scenografii okazał się istotnym problem użytkowym ograniczającym możliwości zastosowania urządzenia w teatrze. Przeprowadzono analizę konstrukcji mechanizmu wciągarki i wskazano zespół bębna jako źródło nadmiernego hałasu. Tę tezę potwierdzono przeprowadzając teoretyczną analizę modalną zespołu bębna. W części doświadczalnej badań przeprowadzono analizę modalną oryginalnego, pustego zespołu bębna a następnie zespołu wypełnionego pianka poliuretanową. Otrzymano wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których dokonano obserwacji, że amplituda pierwszych trzech postaci drgań swobodnych analizowanego zespołu została znacznie obniżona, co skutkuje znaczną redukcją hałasu generowanego przez bęben wypełniony pianką poliuretanową. Analiza modalna okazała się wysoce przydatna w praktyce przemysłowej w celu określania dynamicznych właściwości urządzenia mechanicznego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań modalnych sformułowano wniosek, że metoda wypełniania zamkniętych obszarów konstrukcji mechanicznych pianką poliuretanową w celu poprawienia właściwości dynamicznych urządzenia może być szeroko wykorzystana w praktyce przemysłowej ze względu na wysoką skuteczność oraz ważny aspekt ekonomiczny w postaci niskiej ceny takiego rozwiązania.

Theoretical and experimental modal analysis of the cylinder unit filled with PUR foam

In the paper the dynamic properties of the cylinder unit as a part of the theatre scenography lifting mechanism have been investigated. The noise and vibration problem of the cylinder unit when lifting loads turned out to be the crucial limit in application of the whole mechanism for lifting scenography elements on a theatre stage. The construction of the mechanism was examined and the main source of noise was identified as the cylinder unit. Theoretical modal analysis confirmed that thesis. Experimental modal analyses of the hollow cylinder unit as well as the cylinder with the PUR foam filling were performed. The results showed significant improvement of the dynamic properties due to the vibration amplitude decrease for the first three vibration modes of the filled cylinder. The research method of modal analysis turned out to be highly efficient in dynamic properties determination in the industrial practice. The method of improving the dynamic properties of the mechanical construction by filling closed regions with PUR foam is of a great importance for industrial application and seems to be economically effective.