ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jinzhi Chen

Podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania zapasowych podmorskich głowic eksploatacyjnych w procesie zagospodarowywania obszarów podmorskich. Model uwzględniający liczne czynniki ograniczające.

Aby móc dokonać aktywnej oceny ilościowej liczących się czynników utrzymania podmorskich głowic eksploatacyjnych, najpierw zbadano wiele czynników ograniczających, takich jak lokalne warunki pogodowe oraz dostępność środków transportu, statków interwencyjnych o dużym tonażu, techników utrzymania ruchu, zapasowych głowic eksploatacyjnych, itd. Następnie skupiono uwagę na trzech kluczowych czynnikach: pogodzie oraz dostępności statku interwencyjnego oraz dostępności zapasowych głowic eksploatacyjnych. Ograniczenia związane z tymi czynnikami znacząco wpływają na koszty i możliwości konserwacji. Do obliczenia okresów,w których wysokie fale uniemożliwiają prace konserwacyjne wykorzystano dane statystyczne pochodzące z bazy danych ERA Interim. Stworzono model analityczny pozwalający na uproszczenie obliczeń kosztów utrzymania ruchu. Ponieważ na podmorskich polach naftowych rzadko wykonuje się zabiegi predykcyjnego utrzymania ruchu, skonstruowany przez nas model utrzymania ruchu uwzględnia jedynie utrzymanie naprawcze. Wyniki pokazują, że niekorzystne warunki pogodowe, jak również brak odpowiednich zapasowych głowic eksploatacyjnych mogą generować wysokie koszty związane z przestojami. Porównanie dwóch alternatyw pokazuje, że najlepszym sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu jest zapewnienie dostatecznej dostępności statku interwencyjnego. Proponowany model umożliwia ilościowy ogląd utrzymania ruchu w warunkach podmorskich i może być wykorzystany w procesie podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania zapasowych podmorskich głowic eksploatacyjnych uwzględniającym wiele czynników ograniczających.

Decision-making of spare subsea trees with multi-restrictive factors in deepwater development

In order to quantify the influential factors of subsea trees’ maintenance proactively, multiple restrictive factors first are elaborated, such as locale meteorological conditions (i.e. weather), transport resources, heavy intervention vessels, maintenance technicians, spare trees and so on. Then, the focus is on three vital factors: weather, intervention vessel and spare trees. These restrictions dramatically impact the cost and accessibility of maintenance. For the inaccessible duration of significant wave height in weather model for computing non-feasibility days, we utilized the statistic data from the ERA Interim dataset. An analytical model is established to simplify the calculation of maintenance costs. As the predictive maintenances are seldom performed in subsea field, the built maintenance model only considers the corrective maintenance. Results show that hostile weather as well as the shortage of adequate spare subsea trees can induce severe downtime cost. The comparison of two contractual alternatives indicates that the better way to reduce the maintenance cost is to make the intervention vessel available enough. It is significant to provide quantitative views of subsea maintenance and to supply a method for the decision-making of spare subsea trees with multiple restrictive factors from the proposed model.