ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jinlei Qin

Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego składającego się z elementów podlegających drobnej naprawie

W artykule omówiono system wielostanowy (multi-state system, MSS) składający się z elementów wielostanowych, które mogą ulegać drobnym uszkodzeniom i podlegają drobnym naprawom. Zaproponowano nową metodę łączoną, która pozwala wyznaczać wskaźniki niezawodności MSS. Metoda ta opiera się na procesie stochastycznym Markowa oraz technologii uniwersalnej funkcji tworzącej (universal generating function, UGF). Tradycyjnie do modelowania MSS wykorzystuje się sam proces Markowa. Metoda ta nie jest jednak wystarczająco skuteczna w przypadku MSS, ponieważ modele tego typu systemów są zazwyczaj skomplikowane, a przestrzeń stanów często prowadzi do tzw. "przekleństwa wielowymiarowości" – konieczności uwzględnienia ogromnej liczby stanów. Nasza metoda polega na modelowaniu elementów wielostanowych, dla których, w pierwszej kolejności wyznacza się UGF. Następnie MSS można rozłożyć na kilka podsystemów, które mają prostą strukturę szeregowo-równoległą. Charakter fizyczny tych podsystemów, pozwala na rekurencyjne stosowanie UGF dla tych podsystemów. Ponadto metoda umożliwia wyznaczenie UGF dla całego MSS, co pozwala na łatwą ocenę wskaźników niezawodności MSS. Proponowana metoda znacznie upraszcza obliczenia i jest dobrze sformalizowana. W pracy przedstawiono dwa przykłady numeryczne, które ilustrują omawianą metodę.

A combined method for reliability analysis of multi-state system of minor-repairable components

This paper discusses the multi-state system (MSS) consisted of multi-state components with minor failure and minor repair. In order to obtain the reliability indices of MSS, a new combined method is suggested. This method is based on the Markov stochastic process and the universal generating function (UGF) technology. The traditional idea of modeling the MSS is to use straightforward Markov process. That is not effective enough for the MSS because the model of the system is complicated usually and the state space often arouses “dimension curse” - huge numbers of the states. We suggest it should model the multi-state components and the UGF of multi-state components can be obtained firstly. Then the MSS can be decomposed into several subsystems which only contain simple series-parallel structure. According to the physical nature of the subsystems, the UGF of those subsystems can be employed recursively. Furthermore the UGF of the entire MSS will be obtained. Therefore, the reliability indices of the MSS can be evaluated easily. The suggested method simplifies greatly the complexity of calculation and is well formulized. Two numerical examples illustrate this method.