ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.248
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2016-10-27

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 28
2. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 23
3. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 22
4. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 22
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 21
6. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 15
7. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 15
8. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 15
9. COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM USED FOR MANAGEMENT OF MINING BELT CONVEYORS OPERATION
By: Kacprzak, Marcin; Kulinowski, Piotr; Wedrychowicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 81-93 Published: 2011

Times Cited: 14
10. ANALYSIS OF TRANSPORTATION SYSTEM WITH THE USE OF PETRI NETS
By: Kowalski, Marcin; Magott, Jan; Nowakowski, Tomasz; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume: 15   Issue: 1   Pages: 48-62   Published: 2011

Times Cited: 13

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Rada Naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
Prezes Zarządu PNTTE, Warszawa

Członkowie Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Holm Altenbach
Martin Luther Universität, Halle - Wittenberg, Niemcy

Dr hab. Karol Andrzejczak
Politechnika Poznańska, Poznań

Professor Dr Gintautas Bureika
Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
Politechnika Warszawska, Warszawa

Dr Alireza Daneshkhah
Warwick Centre for Predictive Modelling, University of Warwick, UK

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkóła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Prof. Mitra Fouladirad, Ph. D., D.Sc.
Troyes University of Technology, France

Dr Ilia Frenkel
Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, Izrael

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Prof. dr hab. Hong-Zhong Huang
University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan, Chiny

Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia

Prof. Vaclav Legat
Czech University of Agriculture, Praga, Czechy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Gilbert De Mey
University of Ghent, Belgia

Prof. Maria Francesca Milazzo, Ph. D., D.Sc., Eng.
University of Messina, Italy

Prof. hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Jan Szybka
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, Polska

Prof.  Katsumi Tanaka
Kyoto University, Kyoto, Japan

Prof. dr hab. inż. David Vališ
University of Defence, Brno, Czechy

Professor Min Xie
City University of Hong Kong, Hong Kong

Prof.  Irina Yatskiv
Riga Transport and Telecommunication Institute, Latvia