ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Ocena współczynników ważności elektrowni w ramach oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego

Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Celem artykułu jest opracowanie współczynników ważności niezawodności, pozwalających identyfikować elektrownie, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do zwiększenia lub zmniejszenia niezawodności systemu elektroenergetycznego. Opracowano dwie grupy takich współczynników: jedne – służące do identyfikacji elektrowni, które przy zwiększonej gotowości mogą znacznie zwiększać niezawodność systemu elektroenergetycznego, i drugie – do identyfikacji tych elektrowni, których zmniejszona gotowość może znacznie zmniejszać niezawodność sieci elektroenergetycznej. Jako studium przypadku rozważano przykład regionalnego systemu elektroenergetycznego. Wyniki pozwalają na wskazanie elektrowni, które są bardziej podatne na zwiększenie oczekiwanego czasu deficytu mocy (niepokrycia zapotrzebowania), a tym samym mogą bardziej przyczyniać się do zmniejszenia niezawodności systemu elektroenergetycznego, w przypadku spadku ich gotowości. Podobnie, uzyskane wyniki pozwalają ustalić, dla których elektrowni prawdopodobieństwo zmniejszenia oczekiwanego czasu deficytu mocy jest większe, a tym samym, które elektrownie mogą bardziej przyczyniać się do zwiększenia niezawodności systemu elektroenergetycznego, gdy zwiększy się ich gotowość. Listy współczynników ważności mogą służyć jako punkt odniesienia dla działań planistycznych, a także jako podstawa dla operatora systemu elektroenergetycznego do nagradzania poprawy gotowości elektrowni lub penalizacji jej spadku.

Abstract: 

The objective of the paper is to develop the reliability importance factors which could identify the plants, which more or less contribute to the increased or decreased power system reliability. One group of importance factors could identify the plants, which with their increased availability would notably increase the power system reliability The other group of the importance factors could identify the plants, which with their reduced availability would notably reduce the power system reliability. The importance factors have been developed. An example of regional power system was considered for the case study. The results identify the power plants which are more susceptible to increase of the loss of load expectation and thus to decreasing of the power system reliability, if their availability is reduced. Similarly, the results identify the power plants which are more susceptible to decreasing of the loss of load expectation and thus to increase of the power system reliability, if their availability is increased. The lists of important factors can serve as a standpoint for inclusion of the power system reliability role within the power system to the planning activities. The lists of importance factors can represent the standpoint for the power system operator to reward the improvement of the power plant availability or to penalize the reduced power plant availability.

Strony: 

631-637

DOI: 10.17531/ein.2019.4.12

Article citation info: 
Čepin M. Evaluation of the importance factors of the power plants within the power system reliability evaluation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (4): 631–637, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.4.12.