ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Autonomiczny wieloczujnikowy system satelitarny oparty na wieloagentowym modelu tablicowym

An autonomous multi-sensor satellite system based on multi-agent blackboard model

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Tradycyjne satelity obserwacji Ziemi nie nadają się do pracy w sytuacjach kryzysowych, warunkach niepewności środowiskowej oraz w okolicznościach związanych z odkryciami naukowymi. Dlatego też istotne znaczenie ma badanie nowej generacji autonomicznych satelitów obserwacji Ziemi. W celu opracowania autonomicznego systemu satelitarnego o rozproszonych i skoordynowanych funkcjach, w niniejszej pracy zastosowano rozproszony wieloagentowy model tablicowy. Zaprojektowano agenty, w tym funkcje wstępnego przetwarzania, planowania, harmonogramowania i wykonania. Agenty te wymieniają między sobą informacje i komunikują się za pośrednictwem tablicy (ang. blackboard), na której przechowywane są informacje dotyczące sekwencji zadań i działań oraz stanu satelity. Zaproponowano adaptacyjny, regułowy, heurystyczny algorytm harmonogramowania oraz algorytm planowania metodą wyszukiwania w przód. Przeprowadzone eksperymenty symulacyjne oraz wyniki obliczeń dowodzą, że omawiany system sprawdza się w przypadkach odkryć naukowych, awarii satelitarnych, zachmurzenia oraz w sytuacjach kryzysowych nie wymagając interwencji człowieka, co może znacznie zwiększać wydajność i niezawodność satelitów obserwacji Ziemi. W pracy wykazano trafność proponowanego modelu i algorytmów.

Abstract: 

Traditional Earth observation satellite cannot work well in terms of emergencies, environmental uncertainties and scientific events discovery. Therefore, it is of significance to study the new generation of autonomous Earth observation satellite. In order to develop an autonomous satellite system with distributed and coordinated functions, this paper proposes an autonomous satellite system based on distributed multi-agent blackboard model. Multiple agents including functions of pre-processing, planning, scheduling and execution are designed. Agents share information and communicate through a blackboard which stores the task sequence, the action sequence and the satellite status. An adaptive rule-based heuristic scheduling algorithm and a forward search planning algorithm are proposed. The simulation experiments and computational results prove that the system can deal with scientific events discovery, satellite faults, cloud obscuration and emergencies without human intervention, which can greatly enhance the efficiency and reliability of Earth observation satellites. The validity of the proposed model and algorithm is proved.

Strony: 

447-458

DOI: 10.17531/ein.2017.3.16

Article citation info: 
He L, Li G, Xing L, Chen Y. An autonomous multi-sensor satellite system based on multi-agent blackboard model. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19 (3): 447–458, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.3.16.