ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Zastosowanie logicznego rachunku różniczkowego oraz binarnego diagramu decyzyjnego w analizie ważności

Application of logical differential calculus and binary decision diagramin importance analysis

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Ocena gotowości systemu, analiza czułości, miary ważności oraz optymalna konstrukcja to istotne zagadnienia, które stały się obiektem badań z zakresu inżynierii niezawodności. Istnieją różne podejścia matematyczne do owych problemów. Jednym z nich jest podejście oparte na funkcji struktury. Funkcja struktury umożliwia analizę systemów o wszelkim stopniu złożoności. Jednakże, w przypadku sieci o dużej skali, złożoność obliczeniowa metod opartych na funkcji struktury sprawia, że metody te są czasochłonne. W przedstawionej pracy proponujemy wykorzystanie dwóch metod matematycznych analizy ważności. Pierwszą z nich jest bezpośrednia cząstkowa pochodna boole'owska, w kategoriach której opracowano nowe równania do obliczania miar ważności. Drugą jest binarny diagram decyzyjny, który wspiera efektywną manipulację na wyrażeniach algebry Boole'a. W artykule zaproponowano dwa algorytmy służące do obliczania bezpośredniej cząstkowej pochodnej boole'owskiej w oparciu o binarny diagram decyzyjny funkcji struktury. Wyniki eksperymentów wykazują skuteczność nowo opracowanych algorytmów w obliczaniu bezpośredniej cząstkowej pochodnej boole'owskiej oraz miar ważności.

Abstract: 

System availability evaluation includes different aspects of system behaviour and one of them is the importance analysis. This analysis supposes the estimation of system component influence to system availability. There are different mathematical approaches to the development of this analysis. The structure function based approach is one of them. In this case system is presented in form of structure function that is defined the correlation of system availability and its components states. Structure function enables one to represent mathematically a system of any complexity. But computational complexity of structure function based methods is time consuming for large-scale system. Decision of this problem for the calculation of importance measures can be realized based on application of two mathematical approaches. One of them is Direct Partial Boolean Derivative. New equations for calculating the importance measures are obtained in terms of these derivatives. Other approach is Binary Decision Diagram (BDD), which supports efficient manipulation of Boolean algebra. In this paper new algorithms for calculating of importance measures by Direct Partial Boolean Derivative based on BDD are proposed. The experimental results of comparison these algorithms with other show the efficiency of new algorithms for calculating Direct Partial Boolean Derivative and importance measures.

Strony: 

379–388

DOI: 10.17531/ein.2015.3.8

Article citation info: 
Zaitseva E, Levashenko V, Kostolny J. Application of logical differential calculus and binary decision diagramin importance analysis. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015; 17 (3): 379–388, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2015.3.8.