ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.comLista czasopism punktowanych MNiSzW 2019:

100 punktów w dyscyplinach:
- architektura i urbanistyka
- automatyka, elektronika i elektrotechnika
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria lądowa i transport
- inżynieria materiałowa
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
- nauki o zarządzaniu i jakości


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Pomiar niezawodności eksploatacyjnej oprogramowania komercyjnego: interdyscyplinarne podejście do modelowania

Measuring commercial software operational reliability: an interdisciplinary modelling approach

 

Tekst artykułu: 

Streszczenie: 

Literatura dotycząca inżynierii niezawodności oprogramowania, podejmuje zaledwie nieliczne próby modelowania zjawiska uszkodzenia oprogramowania komercyjnego w trakcie jego eksploatacji. Jednym z powodów może być to, iż programiści nie są w stanie zmierzyć wzrostu użytkowania oprogramowania komercyjnego w trakcie obrotu handlowego tego typu oprogramowaniem. Etap ten różni się bowiem od fazy testowania, gdzie zasoby funkcjonują według określonego wzorca. W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia modelu wzrostu niezawodności oprogramowania łącząc to pojęcie z pojęciem liczby użytkowników, jako że liczba wykonywanych poleceń zależy właśnie od liczby użytkowników. Liczbę użytkowników szacuje się na podstawie modelu marketingu opartego na dyfuzji innowacji. Gdy szacowana wartość jest już znana, można określić częstość wykonywania poleceń. Intensywność zgłaszania uszkodzeń zależy od tej wartości. Do modelowania zjawisk zaobserwowania uszkodzenia lub usunięcia usterki zastosowano opracowane wcześniej w literaturze modele niezawodności oprogramowania oparte na niejednorodnym procesie Poissona (NHPP). Modele niezawodności oprogramowania są najczęściej wykorzystywane do projektowania niezawodności już po zakończeniu prac rozwojowych, ale zanim jeszcze oprogramowanie dotrze do klientów. Mogą być również stosowane do modelowania wzorców uszkodzeń lub wzorców występowania usterek w trakcie eksploatacji, stanowiąc tym samym cenny wkład do planowania czynności konserwacyjnych. Przykład liczbowy uwzględniający dane z eksploatacji rzeczywistego oprogramowania ilustruje opisowe i predykcyjne możliwości proponowanych modeli, jak również pokazuje, jak można je stosować w praktyce.

Abstract: 

In the software reliability engineering (SRE) literature, few attempts have been made to model the failure phenomenon of commercial software during its operational use. One of the reasons can be attributed to the inability of software engineers to measure the growth in usage of commercial software while it is in the market. It is unlike the testing phase where resources follow a definite pattern. In this paper, an attempt has been made to model the software reliability growth linking it to the number of users. Since the number of instructions executed depends on the number of users. The number of users is estimated through an innovation diffusion model of marketing. Once the estimated value is known, the rate at which instructions are executed can be found. The intensity with which failures would be reported depends upon this value. To model the failure observation or defect removal phenomena, a non-homogenous Poisson process (NHPP) based software reliability models developed in the literature have been employed. Software reliability models are most often used for reliability projection when development work is complete and before the software is shipped to customers. They can also be used to model the failure pattern or the defect arrival pattern in the field and thereby provide valuable input to maintenance planning. Numerical example with real software field reliability data is presented to illustrate descriptive and predictive performance as well as to show practical applications of the proposed models.

Strony: 

585-594