ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Wydawca:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)

Patronat Naukowy:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członek:
Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych


UWAGA:

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę bez polskich znaków diakrytycznych, tj.: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability


 

Zgłoszenie On-LINE

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2017-11-16

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 40
2. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 28
3. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 24
5. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 23
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 22
7. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 21
8. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 21
9. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 18
10. PRODUCTIVITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT IN TURNING INCONEL 718 ALLOY - CASE STUDY
By: Zebala, Wojciech; Slodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15   Issue: 4   Pages: 421-426   Published: 2013

Times Cited: 17
 

 

Licznik od 2016.06.29: darmowe liczniki


Zadanie „Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Str. 3-8
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components under crack propagation
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components under crack propagation


Zbigniew J. SROKA Str. 9-15
Durability of engine components due to alternative fuels
Durability of engine components due to alternative fuels


Sławczo DENCZEW Str. 16-19
Auditing as important element of modern water supply and sewage systems management
Auditing as important element of modern water supply and sewage systems management


Zdzisław CHŁOPEK Str. 20-23
Effects of using CRT particulate matter filters for self ignition engines
Effects of using CRT particulate matter filters for self ignition engines


Str. 24-28
A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components – an outline
A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components – an outline


Mariusz CHALAMOŃSKI Str. 29-32
Analysis of thermal centre failuring
Analysis of thermal centre failuring


Str. 33-35
Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves
Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves


Str. 36-42
Systems of supporting the supervision of the operational safety of steam turbines
Systems of supporting the supervision of the operational safety of steam turbines


Kazimierz KOWALSKI Str. 43-48
The development of the professional education process using statistical techniques analysis of questionnaires
The development of the professional education process using statistical techniques analysis of questionnaires


Jörg KUNDLER Str. 49-54
Long-term maintenance of aeronautical information system on the base of statistical methods
Long-term maintenance of aeronautical information system on the base of statistical methods


Str. 55-58
Maintenance of vehicles, machines and equipment in view of the ISO9001 requirements
Maintenance of vehicles, machines and equipment in view of the ISO9001 requirements


Karolina PERZ Str. 59-62
Operational states of insulation in refrigerated transport of goods
Operational states of insulation in refrigerated transport of goods


Marek MŁYŃCZAK Str. 63-65
Queuing system with variable server number
Queuing system with variable server number


Wojciech KOSMAN Str. 66-71
Operation of the multi-fuel cycles under off-design regime
Operation of the multi-fuel cycles under off-design regime


Bogdan ŻÓŁTOWSKI Str. 72-76
Diagnostic system maintenance the ability of machines
Diagnostic system maintenance the ability of machines


Norbert SPÖRK Str. 77-78
The way forward to excellence in maintenance
The way forward to excellence in maintenance


Michael MÜLLER Str. 79-80
Maintenance success control (key figures and controlling in maintenance)
Maintenance success control (key figures and controlling in maintenance)


 

Załączniki: