ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Maintenance of heavy trucks: an international study on truck drivers

Obsługa techniczna samochodów ciężarowych: międzynarodowe badanie kierowców ciężarówek

 

Full text: 

 

Abstract: 

Since the implementation of modern approaches in operation maintenance, drivers are expected to be integrated into the entire system of maintenance in order to take over the professional competencies of maintenance workers. For this purpose, an international study was conducted on a sample of 249 truck drivers, with the aim to determine how maintenance in transport companies affects the role of heavy truck drivers in fleet maintenance. Based on the developed SEM model, it was determined that building an efficient maintenance infrastructure in transport companies enables the active participation of truck drivers in the company’s maintenance system. Drivers are capable of repairing minor failures, but only if they are proactive, which will affect their preventive behaviour. This can greatly benefit transport companies, as the results show that the vehicles are utilised more efficiently and in a better technical condition. The results therefore represent an important guideline for improving maintenance in transport companies, developing new competencies of truck drivers and upgrading existing knowledge in the development of modern operation maintenance.

Streszczenie: 

Od czasu wdrożenia nowoczesnych metod obsługi technicznej, kierowcy powinni zostać zintegrowani z całym systemem obsługi technicznej, aby przejąć kompetencje zawodowe pracowników obsługi technicznej. W tym celu przeprowadzono międzynarodowe badanie na próbie 249 kierowców ciężarówek w celu ustalenia, w jaki sposób obsługa techniczna w firmach transportowych wpływa na rolę kierowców ciężarówek w utrzymaniu floty. Na podstawie opracowanego modelu równania strukturalnego (SEM) ustalono, że zbudowanie efektywnej infrastruktury serwisowej w firmach transportowych umożliwia aktywny udział kierowców ciężarówek w systemie obsługi technicznej firmy. Kierowcy są zdolne do naprawy drobnych usterek, ale tylko wtedy, gdy są proaktywni, co wpłynie na ich zachowanie zapobiegawcze. Może to być bardzo korzystne dla firm transportowych, ponieważ wyniki pokazują, że pojazdy są użytkowane bardziej wydajnie i w lepszym stanie technicznym. Wyniki stanowią zatem ważną wskazówkę dotyczącą poprawy obsługi technicznej w firmach transportowych poprzez rozwój nowych kompetencji kierowców ciężarówek i poszerzanie istniejącej wiedzy w zakresie rozwoju nowoczesnej obsługi technicznej.

Pages: 

493–500

DOI: 10.17531/ein.2020.3.12

Article citation info: 
Škerlič S, Sokolovskij E, Erčulj V. Maintenance of heavy trucks: an international study on truck drivers. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (3): 493–500, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.3.12.