ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions

Ocena zastosowania napędów hybrydowych w warunkach ruchu miejskiego

 

Full text: 

 

Abstract: 

The conditions of use of the vehicle significantly affect the performance results. Traffic conditions in a specific city directly affect the consumption of energy, fuel and emissions of harmful compounds in exhaust fumes. Conduction of the measurements of a vehicle’s performance parameters in operating conditions is very troublesome and is often not possible to realize. An alternative is to use the simulation programs. Vehicle simulation programs offer options related to vehicle models or drive unit components and allow development of new models. Based on the results of simulation testing, it is possible to analyse the level of fuel and energy consumption as well as emissions of harmful compounds in exhaust gases and the operating effectiveness of the drive system in the speed profile. The paper presents the evaluation of the effectiveness of using hybrid electric drive system in passenger cars in medium-sized city traffic conditions using the Kielce example. The simulation tests were based on the speed profiles recorded during real-world test drives in various times of the day. The simulation results were used to conduct an analysis of fuel consumption and pollutant emissions recorded by conventional and hybrid vehicles.

Streszczenie: 

Warunki użytkowania pojazdu mają znaczący wpływ na parametry eksploatacyjne pojazdu. Warunki ruchu w określonym mieście bezpośrednio wpływają na zużycie energii, paliwa i poziom emisji szkodliwych związków zawartych w spalinach. Przeprowadzenie pomiarów parametrów eksploatacyjnych pojazdu w warunkach rzeczywistych jest kłopotliwe i często niemożliwe do zrealizowania. Alternatywą jest wykorzystanie symulacji komputerowych. Programy do symulacji pojazdów oferują, między innymi, modele pojazdów lub komponentów układu napędowego oraz pozwalają na opracowanie nowych modeli. Na podstawie wyników badań symulacyjnych możliwa jest analiza poziomu zużycia paliwa, energii, emisji szkodliwych związków zawartych w spalinach oraz efektywności pracy układu napędowego w profilu prędkości. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę efektywności zastosowania napędów hybrydowych w samochodach osobowych w warunkach ruchu miasta średniej wielkości na przykładzie Kielc. Do badań symulacyjnych wykorzystano profile prędkości, zarejestrowane podczas rzeczywistych przejazdów w różnych porach dnia. Na podstawie wyników symulacji przeprowadzono analizę zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, zarejestrowanych dla pojazd z napędem konwencjonalnym oraz pojazdów z napędem hybrydowym.

Pages: 

154–160

DOI: 10.17531/ein.2020.1.18

Article citation info: 
Szumska E, Jurecki R, Pawełczyk M. Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2020; 22 (1): 154–160, http://dx.doi.org/10.17531/jein.2020.1.18.