ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


A new computational method for structural reliability with Big Data

 

Nowa metoda obliczeniowa oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o Big Data

 

 

Full text: 

 

Abstract: 

A new computational method for structural reliability based on big data is proposed in this paper. Firstly, the big data is collected via structural monitoring and is analyzed. The big data is then classified into different groups according to the regularities of distribution of the data. In this paper, the stress responses of a suspension bridge due to different types of vehicle are obtained. Secondly, structural reliability prediction model is established using the stress-strength interference theory under the repeated loads after the stress responses and structural strength have been comprehensively considered. In addition, structural reliability index is calculated using the first order second moment method under vehicle loads that are obeying the normal distribution. The minimum reliability among various types of stress responses is chosen as the structural reliability. Finally, the proposed method has been validated for its feasibility and effectiveness by an example.

 

Streszczenie: 

W artykule zaproponowano nową metodę obliczeniową oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o tzw. duże dane (ang. big data). W metodzie tej, duże dane gromadzi się poprzez monitorowanie konstrukcji, a następnie analizuje. W dalszej kolejności, dane są kwalifikowane do różnych grup zgodnie z ich rozkładem. W przedstawionej pracy, rejestrowano reakcje naprężeniowe mostu wiszącego na obciążenia różnymi typami pojazdów. Następnie, po dokładnym zbadaniu reakcji naprężeniowych i wytrzymałości konstrukcji mostu, utworzono model predykcyjny niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem teorii obciążeniowo-wytrzymałościowej (ang. stress-strength interference) w warunkach powtarzających się obciążeń. Ponadto, wykorzystano metodę estymacji momentów (FOSM) do obliczenia wskaźnika niezawodności konstrukcji przy obciążeniach ruchem pojazdów zgodnych z rozkładem normalnym. Najmniejszą wartość niezawodności spośród wartości obliczonych dla różnych typów reakcji naprężeniowych przyjęto jako niezawodność konstrukcji. Proponowaną metodę zweryfikowano pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania i skuteczności na przykładzie mostu wiszącego w Chinach.

 

Pages: 

159-163

DOI: 10.17531/ein.2019.1.18

Article citation info: 
Fang Y, Tao W, Tee KF. A new computational method for structural reliability with big data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (1): 159–163, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.18.