ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale

Badanie dynamicznych procesów zachodzących w układzie „pojazd-tor” z wykorzystaniem nowej metody dla kół z metalową łuską

 

Full text: 

Abstract: 

Mathematical models of vehicle wheel with metal scales are introduced in this article. When analysing the interaction between vehicle wheel with a metal scale and rail in the system “Vehicle – Track”, the changes of the kinematic and dynamic parameters of the wheel and rail contact points in time are examined, depending on the height of the 2 mm metal scale, when the length of the metal scale is 100 mm and the speed of movement is V = 40 - 100 km/h. The results obtained after the research of the system “Vehicle – Track”, when the wheel has a metal scale, help to better understand and evaluate the impact of metal scale on wheel on dynamic loads of rail and vehicle and the regularities of their movement. The appearance of a metal scale on the wheel’s surface causes technical and maintenances problems for the rolling stock. Railway standards limit the speed of movement that depends on a certain size of metal scale.

Streszczenie: 

W niniejszym artykule przedstawiono modele matematyczne koła pojazdu szynowego z powstałą w wyniku zużycia metalową łuską. Analizując oddziaływania pomiędzy kołem pojazdu z łuską a szyną w układzie "pojazd–tor", badano zmiany kinematycznych i dynamicznych parametrów punktów kontaktu koła z szyną zachodzące w czasie, w zależności od wysokości metalowej łuski (2mm), przy długości łuski 100 mm i zakresie prędkości ruchu pojazdu V = 40–100 km/h. Wyniki uzyskane w badaniu układu "pojazd–tor" dla kół na powierzchni których powstała metalowa łuska, umożliwiają lepsze zrozumienie oraz ocenę wpływu łuski na dynamiczne obciążenia szyny i pojazdu oraz prawidłowości ruchu pojazdu. Pojawienie się metalowej łuski na powierzchni koła powoduje problemy techniczne i obsługowe w utrzymaniu ruchu taboru kolejowego. Normy kolejowe ograniczają prędkość ruchu pojazdów szynowych, uzależniając ją od rozmiaru łuski.

Pages: 

638-649

DOI: 10.17531/ein.2018.4.15

Article citation info: 
Bogdevicius M, Zygiene R. Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (4): 638–649, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.4.15.