ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Measuring commercial software operational reliability: an interdisciplinary modelling approach

Pomiar niezawodności eksploatacyjnej oprogramowania komercyjnego: interdyscyplinarne podejście do modelowania

 

Full text: 

Abstract: 

In the software reliability engineering (SRE) literature, few attempts have been made to model the failure phenomenon of commercial software during its operational use. One of the reasons can be attributed to the inability of software engineers to measure the growth in usage of commercial software while it is in the market. It is unlike the testing phase where resources follow a definite pattern. In this paper, an attempt has been made to model the software reliability growth linking it to the number of users. Since the number of instructions executed depends on the number of users. The number of users is estimated through an innovation diffusion model of marketing. Once the estimated value is known, the rate at which instructions are executed can be found. The intensity with which failures would be reported depends upon this value. To model the failure observation or defect removal phenomena, a non-homogenous Poisson process (NHPP) based software reliability models developed in the literature have been employed. Software reliability models are most often used for reliability projection when development work is complete and before the software is shipped to customers. They can also be used to model the failure pattern or the defect arrival pattern in the field and thereby provide valuable input to maintenance planning. Numerical example with real software field reliability data is presented to illustrate descriptive and predictive performance as well as to show practical applications of the proposed models.

Streszczenie: 

Literatura dotycząca inżynierii niezawodności oprogramowania, podejmuje zaledwie nieliczne próby modelowania zjawiska uszkodzenia oprogramowania komercyjnego w trakcie jego eksploatacji. Jednym z powodów może być to, iż programiści nie są w stanie zmierzyć wzrostu użytkowania oprogramowania komercyjnego w trakcie obrotu handlowego tego typu oprogramowaniem. Etap ten różni się bowiem od fazy testowania, gdzie zasoby funkcjonują według określonego wzorca. W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia modelu wzrostu niezawodności oprogramowania łącząc to pojęcie z pojęciem liczby użytkowników, jako że liczba wykonywanych poleceń zależy właśnie od liczby użytkowników. Liczbę użytkowników szacuje się na podstawie modelu marketingu opartego na dyfuzji innowacji. Gdy szacowana wartość jest już znana, można określić częstość wykonywania poleceń. Intensywność zgłaszania uszkodzeń zależy od tej wartości. Do modelowania zjawisk zaobserwowania uszkodzenia lub usunięcia usterki zastosowano opracowane wcześniej w literaturze modele niezawodności oprogramowania oparte na niejednorodnym procesie Poissona (NHPP). Modele niezawodności oprogramowania są najczęściej wykorzystywane do projektowania niezawodności już po zakończeniu prac rozwojowych, ale zanim jeszcze oprogramowanie dotrze do klientów. Mogą być również stosowane do modelowania wzorców uszkodzeń lub wzorców występowania usterek w trakcie eksploatacji, stanowiąc tym samym cenny wkład do planowania czynności konserwacyjnych. Przykład liczbowy uwzględniający dane z eksploatacji rzeczywistego oprogramowania ilustruje opisowe i predykcyjne możliwości proponowanych modeli, jak również pokazuje, jak można je stosować w praktyce.

Pages: 

585-594


SELECT PUBLICATION YEAR