ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Service problems of an axial compressors of a land based, high power, reaction gas turbines

Problemy eksploatacyjne osiowych sprężarek reakcyjnych stacjonarnych silników turbinowych dużych mocy

 

Full text: 

Abstract: 

A compressor blade failure was experienced at the 69 MW gas turbine of a combined cycle (C.C.) unit after four years operation since the last overhaul. Three unit failure events occurred at small periods, which caused forced outage. Visual examination carried out after the failure events indicated that the compressor vanes (diaphragms) had cracks in their airfoils initiating at blade tenons welded to the diaphragm outer shroud at some stages. Also, many stationary vanes and moving blades showed foreign object damage (FOD), rubbing and bending. A compressor failure evaluation was completed including cracked vane metallographic analysis, unit operation parameter analysis, history-of-events analysis, and crack initiation and propagation analysis. This paper provides an overview of the compressor failure investigation, which led to identification of the vane high cycle fatigue (HCF) failure mechanism generated by rotating stall during unit startups, highly accelerated by corrosion generated by the fogging system and influenced by high stationary vane and moving blade brittleness as the primary contribution to the observed failure. They are provided recommendations to avoid similar failure of the compressor blades in the future.

Streszczenie: 

W sprężarce turbiny gazowej o mocy 69 MW, pracującej w cyklu kombinowanym wystąpiły uszkodzenia łopatek po czterech latach eksploatacji od ostatniego remontu głównego. Zarejestrowano trzy przypadki uszkodzeń w krótkim odstępie czasu, które spowodowały potrzebę zatrzymania i remontu turbiny. Badania wzrokowe przeprowadzone po każdym stwierdzeniu uszkodzeń, ujawniły pęknięcia w łopatkach niektórych stopni palisad kierowniczych zlokalizowane w piórach łopatek. Pęknięcia zaczynały sie w stopach łopatek spawanych do bandaża zewnętrznego palisad kierowniczych. Znaczna liczba łopatek kierowniczych i wirnikowych miała również uszkodzenia spowodowane przez obce ciała, przytarcia i były pogięte. Przeprowadzono badania i analizę uszkodzeń sprężarki włączając w to badania metalograficzne pękniętych łopatek, analizę parametrów operacyjnych turbiny, analizę historii zarejestrowanych przypadków uszkodzeń i analizę inicjacji i propagacji pęknięć. W niniejszym artykule opisuje sie badania uszkodzeń palisad łopatkowych sprężarki, które doprowadziły do konkluzji końcowej, ze pęknięcia łopatek palisad kierowniczych były rezultatem zmęczenia wysokocyklicznego materiału łopatek, spowodowanego przez oderwania wirow w czasie uruchomienia turbiny, przyspieszone przez korozje wywołaną chłodzeniem mieszankowym. Uszkodzenia ułatwiła znaczna kruchość materiału łopatek sprężarki. Zostały sformułowane zalecenia, aby uniknąć podobnych uszkodzeń łopatek sprężarki w przyszłości.

Pages: 

70-76

Issue: 

SELECT PUBLICATION YEAR